„Fă binele și orice ți se va întâmpla el nu piere. Oricât ai fi de prigonit, ori în ce chip ți s-ar isprăvi viața, chiar îți vine ceasul; dacă nu al fericirii, măcar al rugăciunilor recunoscătoare pe mormântul tău.”
Nicolae Iorga
„Povara lui Hristos este dragostea frățească, iar iubirea de sine povară păcătoasă.”
Sf. Nicolae Velimirovici
„Povara lui Hristos este răbdarea, ce duce la binevoința din urmă, iar cea a păcătoșilor nerăbdarea, ce duce la deznădejde.”
„Unde este iubire acolo este Dumnezeu.”
Fericitul Augustin
„Iubirea e tare pentru că poate merge până la moarte.”
Părintele Dumitru Stăniloaie
„Dragostea schimbă însăși natura lucrurilor. În mâna dragostei, toate devin bune.”
Sfântul Ioan Gură de Aur
„Dragostea este bucuria de a face altora bucurie.”
Sfântul Ioan Gură de Aur
„Numai cine își iubește aproapele, îl iubește pe Dumnezeu.”
„Nu există bucurie adevărată, dacă nu este și a altora.”
Constantin Noica
„Dumnezeu nu ne poruncește și nu dorește să fim triști în inima noastră, dorește ca din iubire pentru El, să avem mereu bucurie în suflet.”
Sfântul Ioan Gura de Aur
„Nu lăsa întristării sufletul tău și nu te chinui cu prea multă purtare de grijă, veselia inimii dă viață omului și voioșia lui îi prelungește zilele.”
„Dumnezeu poate face orice în afară de a ne sili să-l iubim (...) Unde nu există libertate, nu poate exista iubire.”
Paul Evdokimov
„Doamne, fă-mă robul tău ca să fiu cu adevărat liber!”
Fericitul Augustin
„Cât poate Dumnezeu cu puterea, poate și Maica Domnului cu rugăciunea.”
„Marile cugetări vindecă inima.”
„Cel cu o mare sensibilitate cunoaște multe.”
„Cu cât cunoști mai multe cu atât iubești mai mult.”
„Scripturile sunt pline de tămăduiri.”
Noutăți și evenimente


Cateheze


Icoana zileiSinaxar

Cuvânt de bun venit

Biserica aceasta a tuturor celor ce sunt dumnezei prin înfiere,
S-a zidit printr-un semn al Celui ce este prin fire Dumnezeul tuturor,
În timpul lui Ștefan cel cu nume de Cantacuzin,
Domn strălucit și înălțat al pământului Vlahilor,
De către Antim, arhipăstorul Ungrovlahilor,
Cel din Ivir, precum se vede, din temelie,
Ca, precum este închinat Dumnezeu în mijlocul dumnezeilor,
După cum cântă David, tot astfel și în mijlocul bisericii dumnezeilor.

În acest an al mântuirii 1715


Pisanie