„Numai cine își iubește aproapele, îl iubește pe Dumnezeu.”
„Cât poate Dumnezeu cu puterea, poate și Maica Domnului cu rugăciunea.”
„Să nu ne întinăm sfântul botez cu păcatele, adică să nu alunecăm cu firea spre lucrurile cele deşarte ale lumii, pentru că sunt toate trecătoare şi mincinoase. Să ne ferim de ucideri, de curvii şi de preacurvii, de beţii şi de hoții. Să nu ţinem pizmă unul altuia, nici să ne vindem cu pâra, unul pe altul, cu cruzie de inimă şi cu nemilostivirea, pentru ca să ne păgubim şi să ne sărăcim unul pe altul.” (Sfântul Antim Ivireanul, Cuvânt de învăţătură la Bogoiavlenie)
Noutăți și evenimente


Cateheze


Icoana zileiSinaxar

Cuvânt de bun venit

Biserica aceasta a tuturor celor ce sunt dumnezei prin înfiere,
S-a zidit la porunca Celui ce este prin fire
Dumnezeul tuturor,
În timpul lui Ștefan cel cu nume de Cantacuzin,
Domn strălucit și înălțat al pământului Vlahilor,
De către Antim, arhipăstorul Ungrovlahilor,
Cel din Ivir, precum se vede, din temelie,
Ca, precum este închinat Dumnezeu în mijlocul dumnezeilor,
După cum cântă David,
 Tot astfel și în mijlocul bisericii celor îndumnezeiți.

În acest an al mântuirii 1715


Pisanie